Bornit nr 1 wśród materiałów do izolacji fundamentu

Bornit

Spis treści

Bornit nr 1 wśród materiałów do izolacji fundamentu

Obecnie większość fundamentów robi się z betonu i żelbetu. Ściany fundamentowe muszą być nie tylko perfekcyjnie wymurowane, ale także odpowiednio zabezpieczone przed wodą, wilgocią i ucieczką ciepła. Wszelkie nieprawidłowości mogą skutkować poważnymi uszkodzeniami, zawilgoceniem oraz korozją konstrukcji domu.

BORNIT – Unibit

BORNIT – Unibit jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną lateksem. BORNIT – Unibit może być stosowany w postaci nierozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do różnorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podłoży, oraz w postaci rozcieńczonej wodą jako powłoka gruntująca do produktów emulsyjnych bitumicznych. Produktem można malować, wałkować lub stosować w procesie natryskiwania bezpowietrznego.

Bornit 2 Unibit


Obszary zastosowania

Ochrona przeciwko wilgotności w elementach budowlanych w obszarach stykających się z ziemią (izolacje podziemnych części budowli, fundamenty)

Zalety produktu

• najprostsza obsługa, ponieważ jest przygotowany w stanie gotowym do użytku

• uniwersalne używanie, dlatego posiada wiele możliwości stosowania

• nie zawiera rozpuszczalników, chroni środowisko naturalne

• opłacalny oraz zmniejszający koszty, z powodu niskiego nakładu urządzeń, materiałów i pracy.

Dane techniczne produktu w skrócie

 • Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem
 • Baza emulsja bitumiczna
 • Rozpuszczalniki woda
 • Kolor czarno – brązowy
 • Gęstość około 1,05 g/cm³
 • Konsystencja Gęsta
 • Sposób nanoszenia pędzlem, rolką, kłębkiem, natryskiwanie bezpowietrzne
 • Zawartość materiału stałego minimum 55%
 • Temperatura otoczenia materiału podczas obróbki nie poniżej +5 °C.
 • Składowanie w wyrównanej temperaturze, nie poniżej +2°C, wrażliwy na działanie mrozu
 • Przechowywanie 6 miesięcy w zamkniętych oryginalnych zbiornikach
 • Czyszczenie w stanie świeżym wodą, w stanie utwardzonym używając BORNIT – Środek czyszczący do bitumu
 • Rozcieńczalnik woda
 • Maksymalna grubość powłoki 6 mm grubość warstwy mokrej
 • Czyszczenie na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-Bitumenreiniger
 • Składniki szkodliwe dla zdrowia brak

Podłoże

Podłoże musi być trwałe, czyste i nie zawierać środków antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Może być lekko wilgotne, ale nie mokre. W przypadku podłoży mocno ssących, zaleca się używanie powłoki gruntowej BORNIT- BORNIT FG (Fundamentgrund),

Obróbka

BORNIT – Unibit jest w stanie nadającym się do użytkowania Powłoki kryjące należy kłaść w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się przy tym wykonanie co najmniej dwóch powłok. Drugą powłokę nanosić dopiero po gruntownym wyschnięciu pierwszej powłoki. Nakładanie powłoki odbywa się za pomocą miotły, szczotki lub urządzenia do natryskiwania bezpowietrznego. Po każdorazowym użyciu urządzenie do obróbki natychmiast wyczyścić wodą. Materiał utwardzony może być usunięty za pomocą BORNIT – Środek czyszczący do bitumu. BORNIT – Unibit może być obrabiany wyłącznie przy suchej pogodzie, w żadnym wypadku podczas deszczu lub mrozu.

Zużycie

BORNIT – Unibit jako powłoka gruntująca rozcieńczona wodą w stosunku 1:2 około 0,15 l/m². Jako pokrywająca powłoka ochronna około 0,30 l/m²(na jeden podkład) – fundamenty. Jako pokrywająca powłoka ochronna około 0,40 l/m²(na jeden podkład) – dachy

Składowanie

Można magazynować przez 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych zbiornikach. Chronić przed mrozem!!!

Dostępne opakowania

pojemnik 12 litrowy,

pojemnik 25 litrowy

Przy doborze odpowiedniej technologi izolacji fundamentu pomoże jeden z naszych doradców – zachęcamy do kontaktu https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/

Bornit fundamentdicht 2k
Bornit fundamentdicht 2k

BORNIT-Fundamentflex 2K

BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. BORNIT-Fundamentflex 2K składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Bornit wybór
Bornit

Zastosowanie produktu

BORNIT-Fundamentflex 2K może być stosowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków

BORNIT-Fundamentflex 2K służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji na zewnątrz budynków poniżej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych i pionowych. Izolacje nakłada się szpachlą lub natryskuje.

BORNIT-Fundamentflex 2K może być także stosowany wewnątrz jako pośrednia izolacja (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i mineralnych.

BORNIT-Fundamentflex 2K dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare powłoki na zimno i na gorąco lub powłoki grubowarstwowe).

Zalety produktu

dzięki niewielkiej masie materiału umożliwia szczególnie łatwe szpachlowanie

można natryskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu

dzięki proszkowi reakcyjnemu następuje szybka reakcja

bardzo elastyczny dzięki uszlachetnieniu polistyrenem i tworzywami sztucznymi

szybko wysycha także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po krótkim czasie odporny na deszcz

po wyschnięciu odporny na działanie wody pod ciśnieniem, zakrywa pęknięcia

można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie oraz równo wypełnione

brak spoin, które powstają w przypadku stosowania folii lub izolacji w rolkach

umożliwia przyklejanie płyt ocieplających do betonu, muru i wyschniętych powłok grubowarstwowych

ekologiczny system dwuskładnikowy, gdyż nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne produktu w skrócie

 • Rodzaj dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna
 • Składniki emulsja bitumiczna zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi, proszek reakcyjny
 • Rozpuszczalniki brak
 • Kolor czarny
 • Czas obróbki w temperaturze 20°C około 1,5 godziny
 • Gęstość emulsja lateksowa zawierająca polistyren –> około 0,66 g/cm³
 • ciężar nasypowy proszku reakcyjnego –> około 1,35g/cm³
 • gęstość mieszanki –> około 0,88 g/cm³
 • Odporność termiczna 100°C
 • Konsystencja pasta, można nakładać szpachlą
 • Sposób nanoszenia pacą, natryskiwarką
 • Wodoprzepuszczalność wodoszczelny w przypadku warstwy o grubości 4 mm, po wyschnięciu wodoszczelny przy ciśnieniu 7 bar
 • Czas twardnienia od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża
 • Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki nie stosować w temperaturze poniżej +5°C
 • Przechowywanie bezwzględnie w temperaturach dodatnich
 • Możliwość przechowywania produktu przynajmniej 6 miesięcy
 • Grubość warstw do 8 mm
 • Czyszczenie na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-Bitumenreiniger
 • Składniki szkodliwe dla zdrowia brak

Podłoże

• Krok 1

Podłoże musi być pozbawione zadziorów lub ostrych nierówności oraz nie może być zabrudzone ziemią.

• Krok 2

Źle lub nie wypełnione zagłębienia w fugach muru, kieszenie na zaprawę lub wyłomy o wielkości powyżej 5mm należy wypełnić odpowiednią zaprawą. Można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie i równo wypełnione. Niedociągnięcia o wielkości do 5 mm oraz pory w podłożu można wypełnić grubowarstwową masą bitumiczną wykonując warstwę wyrównującą. Szczególnie w przypadku powierzchni betonowych zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej celem uniknięcia tworzenia się pęcherzyków powietrza.

• Krok 3

Podłoże powinno być stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione substancji rozdzielających. Podłoże musi być chłonne, może być lekko wilgotne, ale nie mokre.

• Krok 4

Zaleca się zagruntowanie powierzchni przy pomocy roztworu gruntującego BORNIT-Fundamentgrund lub BORNIT-Unibit (rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10). W przypadku podłoża o dużych porach lub podłoża bardzo chłonnego (np. beton komórkowy) konieczne jest zagruntowanie powierzchni. Zaleca się zagruntowanie preparatem BORNIT-Verkieseler podłoży o niskiej nośności celem ich wzmocnienia.

Po wyschnięciu warstwy gruntującej podłoże jest przygotowane do nałożenia powłoki grubowarstwowej.

Sposób stosowania

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzależnione jest od stopnia zagrożenia obiektu budowlanego przez wodę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi dotyczącymi obciążenia budowli wodą określonymi przez planistę.

BORNIT-Fundamentflex 2K jest gotowy do użycia po dokładnym wymieszaniu obydwu składników aż do uzyskania jednolitej masy, nanosi się go za pomocą grzebienia, pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na podłoże przygotowane w powyżej opisany sposób. Nie jest możliwe przygotowanie samego składnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.

Przed użyciem należy krotko przemieszać emulsję przy pomocy mechanicznego mieszadła na wolnych obrotach, aż do uzyskania jednolitej płynnej konsystencji. Następnie dodaje się porcjami proszek reakcyjny. Obydwa składniki należy dobrze wymieszać przy pomocy mieszadła aż do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut).

Ilości składnika A i B są wzajemnie dopasowane. Czas obróbki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materiału ok. 20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. BORNIT-Fundamentflex 2K nie może być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Produkt nanosi się w temperaturze otoczenia powyżej 5°C.

Podczas wykonywania izolacji zabezpieczających przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną warstwy można nakładać na świeżo jedna na drugą. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa musi być na tyle przeschnięta, aby nie uległa uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji zabezpieczającej przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną lub gruntową po wykonaniu pierwszej warstwy należy na całej powierzchni zatopić siatkę wzmacniającą (BORNIT-Glasgittergewebe). Należy zwracać uwagę na prawidłowe wykonanie izolacji w strefie fug, zakończeń i przyłączy oraz przejść. Przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach łączenia się muru z ławą fundamentową wykonać fasetę z materiału mineralnego (BORNIT- Sperrmörtel) lub nałożyć dwuskładnikową masę grubowarstwową o maksymalnej grubości 2 cm (BORNIT-Fundamentflex 2K). Alternatywnie polecamy zastosowanie BORNIT-Dreiecksband (profil asfaltowy, nadtapiany), który stanowi innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie tego problemu.

Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem słonecznym. Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacyjnej (w zależności od warunków atmosferycznych od 2 do kilku dni). BORNIT-Fundamentflex 2K może być stosowany do klejenia płyt ocieplających.

Odpowiednie warstwy ochronne to np. płyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kubełkowa wraz z folią poślizgową i włókniną filtrującą oraz płyty odwadniające łączone termicznie lub asfaltem. Następnie można zasypać wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.

Zużycie Fundamentflex 2K (uwzględnia wykonanie szpachlowania drapanego)

w przypadku obciążenia budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: ok. 4,5 – 5,0 l na m² –> grubość mokrej warstwy 4,5 – 5,0 mm –> grubość suchej warstwy 3,2 – 3,6 mm

w przypadku obciążenia budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): ok. 6,0 – 6,5 l na m² –> grubość mokrej warstwy 6,0 – 6,5 mm –> grubość suchej warstwy 4,6 – 4,9 mm

klejenie płyt ociepleniowych: ok. 2 l / m²

Kontrola grubości warstw

W wykonywanym obiekcie należy przeprowadzić kontrolę grubości nałożonych warstw bezpośrednio po ich nałożeniu (grubość warstwy mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia w miejscu próbnym położonym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obciążenie budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: minimalna grubość suchej warstwy: 3mm

Obciążenie budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): minimalna grubość warstwy suchej: 4 mm

Przechowywanie

BORNIT-Fundamentflex 2K należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur powyżej +30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 6 miesięcy.

Ochrona zdrowia, miejsca pracy i przeciwpożarowa

Dostępne opakowania

wiadro o pojemności 30 l

Składnik A: 25 l

Składnik B: 5 l

Więcej informacji na stronie https://bornit.com.pl/

Bornit inne
Bornit
Bornit inne
Bornit

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług