Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Spis treści

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Naprawa i renowacja betonowych obiektów i infrastruktury jest ważnym procesem – pomaga zapewnić zrównoważone podejście do budowy – przedłużając żywotność konstrukcji i zapobiegając rozbiórce i przebudowie. Wybór odpowiedniej strategii remontu, w oparciu o analizę przyczyn uszkodzeń, może również znacznie poprawić trwałość konstrukcji. Sika oferuje szeroką gamę produktów i systemów, które zaspokoją wiele potrzeb związanych z naprawą betonu.

Wyprodukowane po raz pierwszy przez Sikę 30 lat temu systemy naprawcze Sika Repair, SikaTop, Icoment i Sika MonoTop stworzyły światowy kanon rozwiązań problemu naprawy żelbetu.
Kleje i modyfikowane zaprawy epoksydowe Sikadur razem z szybkosprawnymi mineralnymi zaprawami SikaGrout umożliwiają wykonanie większości prac naprawczych i kotwiących. Szpachlówki i inne materiały epoksydowo-cementowe typu EpoCem, oraz systemy powłokowe Sikagard i Icosit, doskonale chronią powierzchnie betonowe. Uzupełnieniem są inhibitory korozji Sika FerroGard, zabezpieczające stal zbrojeniową przed korozją. Wszystkie te materiały tworzą kompleksowy system ochrony konstrukcji żelbetowych.

1. Ochrona antykorozyjna zbrojenia i warstwa sczepna

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Zabezpieczenie antykorozyjne i warstwy sczepne stosuje się do połączenia zapraw naprawczych z istniejącym podłożem cementowym lub stalowym oraz do zapewnienia dodatkowej ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej, szczególnie w obszarach gdzie otulina zbrojenia ma niewystarczającą grubość oraz w obecności chlorków. Odsłonięte pręty zbrojeniowe i podłoże betonowe powinny być odpowiednio przygotowane.

Zalety:

 • Gotowe do użytku, łatwa aplikacja
 • Możliwość dostosowania konsystencji
 • Aktywne inhibitory korozji jako dodatkowa ochrona
 • Możliwość nanoszenia ręcznie lub metodą natrysku

2. Zaprawy naprawcze

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Zaprawy naprawcze są zaprojektowane do wymiany lub przywracania oryginalnego profilu i funkcji uszkodzonego betonu. Można dzięki nim naprawić wady betonu, poprawić wygląd estetyczny elementu, przywrócić integralność konstrukcji, zwiększyć trwałość i wydłużyć czas życia konstrukcji.

Zaprawy naprawcze do betonu Sika można stosować do odbudowy i naprawy uszkodzonego betonu wszystkich rodzajów konstrukcji, np. budynków, mostów, obiektów infrastruktury, itp.

Zalety:

 • Łatwe do mieszania i układania
 • Gotowe do użycia mieszanki zapewniają odpowiednią jakość materiału, do suchego składnika wystarczy tylko dodać wodę
 • Doskonałe właściwości mechaniczne
 • Możliwość pokrywania zaprawami szpachlowymi Sika
 • Możliwość nanoszenia ręcznie lub metodą natrysku
 • Dostępne są zaprawy cementowe, cementowo-polimerowe i polimerowe (epoksydowe)

3. Zaprawy wyrównawcze i szpachlówki

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Kiedy beton musi zostać pokryty powłoką lub wyrównany, konieczne jest zastosowanie specjalnych zapraw do wypełnienia porów powierzchni. Szpachlówki Sika to stosowane w cienkich warstwach zaprawy przeznaczone do naprawy drobnych wad, takich jak wypełnienie porów i uszkodzeń betonu w postaci zarysowań o strukturze plastra miodu.

Zalety:

 • Łatwe do mieszania i układania
 • Gotowe do użycia mieszanki zapewniają odpowiednią jakość materiału, do suchego składnika wystarczy tylko dodać wodę     
 • Możliwość pokrywania powłokami Sika 
 • Możliwość nanoszenia ręcznie lub metodą natrysku

4. Powłoki ochronne

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop

Najczęstsze przyczyny korozji zbrojenia stalowego w betonie są spowodowane karbonatyzacją lub wnikaniem chlorków rozpuszczonych w wodzie. Zrozumienie podstawowej przyczyny korozji stali determinuje najskuteczniejszą strategię naprawy i ochrony.

Sika oferuje pełną gamę produktów, dzięki którym możliwe jest zapobieganie dalszej korozji zbrojenia stalowego poprzez odpowiednią ochronę otaczającego go betonu. Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania korozją pozwalają wybrać najbardziej opłacalną i odpowiednią metodę ochrony na potrzeby każdego projektu.

OPIS SYSTEMU

System Sika do naprawy betonu składa się z warstwy sczepnej, zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, zaprawy naprawczej i zaprawy wyrównawczej.

ZASTOSOWANIE

 • Warstwy sczepne poprawiające przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża betonowego
 • Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych prętów zbrojeniowych w betonie (zasada 11, metoda 11.1)
 • Naprawa i odbudowa uszkodzonych elementów betonowych np. budynków, mostów, infrastruktury (zasada 3, metoda 3.1 i 3.2)
 • Wzmacnianie konstrukcji, zwiększenie lub odtworzenie nośności konstrukcji betonowej poprzez nadłożenie zaprawy (zasada 4, metoda 4.4)
 • Utrzymanie lub przywrócenie stanu pasywnego stali zbrojeniowej (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2)
 • Zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy
 • Warstwy wyrównawcze
 • Wyrównywanie i uszczelnianie powierzchni betonu przed nakładaniem powłok ochronnych
 • Naprawa niewielkich uszkodzeń

WŁAŚCIWOŚCI

 • Gotowe zaprawy pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości
 • Produkty jednoskładnikowe, wymagające tylko dodania wody, produkty dwuskładnikowe i trójskładnikowe
 • Możliwość dostosowania konsystencji
 • Wszechstronne właściwości
 • Niski skurcz
 • Łatwe wykończenie powierzchni naprawy
 • Produkty o klasyfikowanych właściwościach mechanicznych
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Możliwość nanoszenia metodą ręczną lub mechaniczną
 • Kompatybilne z produktami do ochrony betonu systemu Sikagard®

PRODUKTY

Sika MonoTop® Jednoskładnikowe, gotowe do użycia zaprawy naprawcze, warstwa sczepna, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją, zaprawy wyrównawcza

Sika® Repair Jednoskładnikowe, gotowe do użycia zaprawy naprawcze, warstwa sczepna, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją,

SikaTop® Dwuskładnikowa, gotowa do użycia warstwa sczepna i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Sika® EpoCem® Trójskładnikowa, gotowa do użycia warstwa sczepna, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją i zaprawa wyrównawcza.

Sika Repair-10F

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop
Sika Repair-10F

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna.

Sika® Repair-10 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę. Sika® Repair-10 F jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika® Repair F. Sika® Repair-10 F spełnia wymagania normy PN-EN 1504-7.

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Materiał łatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystencji
 • Łatwość przygotowania i nanoszenia

Zastosowanie:

Sika® Repair-10 F w systemie do napraw betonu Sika® Repair F może być stosowana jako:

 • powłoka antykorozyjna na stal zbrojeniową
 • warstwa sczepna pomiedzy podłożem a zaprawą naprawczą

Odpowiednia jako zabezpieczenie obszarów anodowych (zasada 11, metoda 11.1 normy PN-EN 1504-9).

Nakładanie na zbrojenie powłoki zawierającej aktywne domieszki.  

Charakterystyka i zalety:

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Materiał łatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystencji
 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie
 • Doskonała przyczepność do betonu i stali

Pakowanie:

Worki 25 kg

Kolor:

Szary proszek

Proporcja mieszania:

Sika® Repair-10 F : woda – 100 : 20 wagowo

5 litrów wody na 1 worek 25 kg

Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 4,5 litra na 1 worek 25 kg.

Grubość warstwy:

Minimum 1,0 mm / Maksimum 2,0 mm

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podłoża:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatność stosowania:

~ 60 minut (w temperaturze +20°C)
Zaprawa może pozornie gęstnieć, jej konsystencję można łatwo odtworzyć przez krótkie, energiczne wymieszanie. W żadnym wypadku nie dodawać wody.

Czas oczekiwania / przemalowanie:

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia:
Przy zabezpieczaniu zbrojenia: co najmniej 5 godzin między warstwami, co najmniej 24 godziny do ułożenia warstwy sczepnej i zaprawy naprawczej.

Warstwa sczepna:

Między warstwą sczepna i zaprawą naprawczą: zaprawę naprawczą nakładać na świeżą warstwę sczepną, metodą „mokro na mokro”. Nie dopuścić do wyschnięcia warstwy sczepnej przed aplikacją zaprawy naprawczej.

Karta Informacyjna produktu.

Sika Repair-13F

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop
Repair-13F

Zaprawa do napraw betonu

Sika® Repair-13 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi.
Sika® Repair-13 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą naprawczą do wypełniania ubytków betonu z zastosowaniem warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F. Zaprawę można nanosić metodą ręczną lub metodą natrysku na mokro. Sika® Repair-13 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Łatwość przygotowania i aplikacji
 • Klasa R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3

Zastosowanie:

Sika® Repair-13 F przeznaczona jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną betonów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, np.: w budownictwie ogólnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały, oczyszczalnie ścieków, w górnictwie: szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp.
 

 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych (ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nadłożenie warstwy zaprawy).
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie grubości otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika® Repair-13 F przeznaczona jest do lokalnego wypełniania ubytków w warstwach o grubości 1-4 cm na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F.

Charakterystyka i zalety:

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Łatwość przygotowania i aplikacji
 • Klasa R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
 • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
 • Odporność na agresję chemiczną

Pakowanie:

Worki 25 kg

Kolor:

Szary proszek

Aprobaty i normy:

 • Zaprawa klasy R4 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu zgodnie z PN-EN 1504-3:2006, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

Proporcje mieszania:

Sika® Repair-13 F : woda – 100 : 12 wagowo

3 litry wody na worek 25 kg

Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 2,75 litra na 1 worek 25 kg.

Grubość warstwy:

Minimum 1 cm / Maksimum 4 cm w jednym cyklu układania

Temperatura otoczenia:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podłoża:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatność do stosowania:

~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

Czas oczekiwania / przemalowanie:

Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych kolejnych warstw wynosi (w temp. +20°C):

 • dla Sika® Repair-20 F lub Sika® Repair-30 F: minimum 12 godzin
 • dla powłok jednoskładnikowych typu Sikagard®: minimum 5 dni
 • dla powłok dwuskładnikowych typu Icosit® i Sikafloor®: nie mniej niż 7 dni i nie wcześniej, aż wilgotność materiału spadnie do poziomu poniżej 4%.

Karta Informacyjna produktu.

Sika Repair-20F

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop
Sika Repair 20-F

Zaprawa naprawcza i wyrównawcza

Sika® Repair-20 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi.
Sika® Repair-20 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą naprawczą i wyrównawczą do wypełniania ubytków betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F. Zaprawę można nanosić metodą ręczną lub metodą natrysku na mokro. Sika® Repair-20 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Łatwość przygotowania i aplikacji
 • Możliwość uzyskania równej, gładkiej powierzchni

Zastosowanie:

Sika® Repair-20 F przeznaczona jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną betonów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, np.: w budownictwie ogólnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały, oczyszczalnie ścieków, w górnictwie: szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp.

 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych (ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nadłożenie warstwy zaprawy).
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie grubości otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika® Repair-20 F przeznaczona jest do lokalnego wypełniania ubytków w warstwach o grubości do 3 cm i do wyrównywania powierzchni betonowych w warstwach o grubości od 0,5 do 1,5 cm.    Sika® Repair-20 F dostosowana jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej. W szczególnych przypadkach warstwa sczepna może okazać się technologicznie niezbędna, jak np.:

 • na gładkich podłożach
 • w pozycji przewieszonej i sufitowej
 • przy obciążeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazdy pojazdów, szoki termiczne, itp.

Jako warstwę sczepną należy wtedy stosować Sika® Repair-10 F.

Charakterystyka i zalety:

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Łatwość przygotowania i aplikacji
 • Możliwość uzyskania równej, gładkiej powierzchni
 • Klasa R3 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
 • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
 • Odporność na agresję chemiczną

Pakowanie:

Worki 25 kg

Kolor:

Szary proszek

Aprobaty i normy:

 • Zaprawa klasy R3 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu zgodnie z PN-EN 1504-3:2006, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

Proporcja mieszania:

Sika® Repair-20 F : woda – 100 : 14 wagowo

3,5 litry wody na worek 25 kg

Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 3,25 litra na 1 worek 25 kg.

Grubość warstwy:

Minimum 0,5 cm / Maksimum 1,5 cm – zaprawa wyrównawcza

Przy naprawach drobnych ubytków lokalnych – maksimum 3,0 cm

Temperatura otoczenia:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podłoża:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatność do stosowania

~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

Czas oczekiwania / przemalowanie:

Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych kolejnych warstw wynosi (w temp. +20°C):

 • dla Sika® Repair-30 F: minimum 12 godzin
 • dla powłok jednoskładnikowych typu Sikagard®: minimum 5 dni
 • dla powłok dwuskładnikowych typu Icosit® i Sikafloor®: nie mniej niż 7 dni i nie wcześniej, aż wilgotność materiału spadnie do poziomu poniżej 4%.

Karta informacyjna produktu.

Sika Repair-30F

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop
Sika Repair-30F

Zaprawa wyrównawcza

Sika® Repair-30 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC), zawierającą mikrokrzemionkę. Sika® Repair-30 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą wyrównawczą. Sika® Repair-30 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Zastosowanie:

Sika® Repair-30 F przeznaczona jest do drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną oraz do wykonywania szpachlówek na powierzchniach betonów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, np.: w budownictwie ogólnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały, oczyszczalnie ścieków, w górnictwie: szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp. Materiał nadaje sie idealnie do wyrównywania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych.

 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych (ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nadłożenie warstwy zaprawy).
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie grubości otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika® Repair-30 F przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni betonowych w warstwach o grubości od 1,5 do 4,0 mm. W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

Charakterystyka / zalety:

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
 • Łatwość przygotowania i aplikacji
 • Możliwość uzyskania równej, gładkiej powierzchni
 • Klasa R3 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
 • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
 • Odporność na agresję chemiczną

Pakowanie:

Worki 25 kg

Kolor:

Szary proszek

Proporcje mieszania:

Sika® Repair-30 F : woda – 100 : 18 wagowo

4,5 litry wody na worek 25 kg

Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 4,0 litra na 1 worek 25 kg.

Grubość warstwy:

Minimum 1,5 mm / Maksimum 4,0 mm

Temperatura otoczenia:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podłoża:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatność do stosowania:

~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

Czas oczekiwania / pomalowanie:

Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych kolejnych warstw wynosi (w temp. +20°C):

 • dla Sika® Repair-30 F: minimum 12 godzin
 • dla powłok jednoskładnikowych typu Sikagard®: minimum 5 dni
 • dla powłok dwuskładnikowych typu Icosit® i Sikafloor®: nie mniej niż 7 dni i nie wcześniej, aż wilgotność materiału spadnie do poziomu poniżej 4%.

Produkt można stosować pod okładziny z płytek ceramicznych, kamionkowych, itp. układanych na klejach mineralnych i mineralno-polimerowych. Zalecana przerwa technologiczna przed ułożeniem kleju powinna wynosić co najmniej 1-2 dni.

Karta informacyjna produktu.

Sika MonoTop – 412 NFG

Naprawa betonu System Sika Repair 10-F,13-F,20-F,30-F i Sika MonoTop
Sika MonoTop-412N

Zaprawa naprawcza z inhibitorem korozji, klasa R4

Sika MonoTop®-412 NFG jest jednoskładnikową, wzmacnianą włóknami, modyfikowaną polimerem,  niskoskurczową zaprawą naprawczą klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3 zawierającą inhibitory korozji.

 • Modyfikowana polimerami w celu zwiększenia trwałości
 • Doskonała urabialność
 • Do nakładania ręcznego lub maszynowego
 • Klasa R4 wg PN‐EN 1504‐3
 • Do napraw konstrukcyjnych
 • Odporna na siarczany
 • Bardzo mały skurcz
 • Nie wymaga stosowania warstwy sczepnej, również przy nakładaniu ręcznym

Zastosowanie:

 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.1 i 3.3 wg normy PN‐EN 1504‐9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach, mostach i innych konstrukcjach żelbetowych.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 wg normy PN‐EN 1504‐9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 wg normy PN‐EN 1504‐9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Charakterystyka / zalety:

 • Modyfikowana polimerami w celu zwiększenia trwałości
 • Doskonała urabialność
 • Do nakładania ręcznego lub maszynowego
 • Grubość warstwy do 50 mm w jednym cyklu roboczym
 • Klasa R4 wg PN‐EN 1504‐3
 • Do napraw konstrukcyjnych
 • Odporna na siarczany
 • Bardzo mały skurcz
 • Nie wymaga stosowania warstwy sczepnej, również przy nakładaniu ręcznym
 • Zawiera inhibitory korozji
 • Niska przepuszczalność
 • Klasa odporności na ogień A1

Pakowanie:

Worki 25 kg

Kolor:

Szary proszek

Aprobaty i normy:

 • Zaprawa do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu w budynkach i pracach inżynierskich klasa R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2005, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.
 • IBDiM Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0017 Zaprawy polimerowo-cementowe do konstrukcyjnych napraw betonu Sika MonoTop 723 N, Sika MonoTop 412 NFG i Sika MonoTop 910 N
 • MPA Stuttgart, Fire Classification and Test Reports, 901 5975 000/09 1-3 dated 28th September 2009.
 • Rapid Chloride Permeability and Electrical Resistivity of SMT-412 NFG to ASTM C-1202 dated 25.05.2010.
 • LPM, Laboratory for Preparation and Methodology (Beinwil am See, Switzerland) – Initial Type Test report in accordance with EN 1504‐3 Nr. A‐37,183‐1 and A‐37,241‐1.

Proporcje mieszania:

3,5 – 3,9 l wody na worek 25 kg

Grubość warstwy:

Minimum 6 mm / Maksimum 50 mm

Temperatura otoczenia:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podłoża:

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatność do stosowania:

~40 minut w temperaturze +20°C Wyprodukowane po raz pierwszy przez Sikę 30 lat temu systemy naprawcze Sika® Repair, SikaTop®, Icoment® i Sika MonoTop® stworzyły światowy kanon rozwiązań problemu naprawy żelbetu.
Kleje i modyfikowane zaprawy epoksydowe Sikadur® razem z szybkosprawnymi mineralnymi zaprawami SikaGrout® umożliwiają wykonanie większości prac naprawczych i kotwiących. Szpachlówki
i inne materiały epoksydowo-cementowe typu EpoCem, oraz systemy powłokowe Sikagard® i Icosit®, doskonale chronią powierzchnie betonowe. Uzupełnieniem są inhibitory korozji Sika FerroGard®, zabezpieczające stal zbrojeniową przed korozją. Wszystkie te materiały tworzą kompleksowy system ochrony konstrukcji żelbetowych.

Więcej informacji o produktach oraz systemach napraw betonu uzyskacie Państwo u naszych doradców https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/

Zdjęcia oraz informacje pozyskane z strony https://pol.sika.com/pl/budownictwo/naprawa-betonu.html

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług