Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji – Renowacja budowli w systemach Remmers

Remmers

Spis treści

Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji – Renowacja budowli w systemach Remmers

Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji - Renowacja budowli w systemach Remmers

Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji budowli.


Oczyszczanie tak intensywne, jak to konieczne, tak delikatne, jak to możliwe.


Warstwa brudu na elewacji i we wnętrzu budowli nie stanowi zabezpieczenia, a szkodzi. Ze względu na swoją dużą
powierzchnię wewnętrzną, warstwa brudu doskonale absorbuje wilgoć i szkodliwe substancje. Reagują one z reguły pod powierzchnią spieku cegły, kamienia lub tynku z czasem powodując uszkodzenia. Aby skutecznie i trwale chronić budynki należy je umiejętnie oczyszczać. Te zabytkowe z zachowaniem patyny czasu.

Działanie kwaśnych środków czyszczących jest zawsze podobne; kwaśny składnik wnika pod warstwę zanieczyszczeń i powoduje jej obluzowanie. Tensydy/środki powierzchniowo czynne, zawarte w Clean SL, umożliwiają sieciowane na powierzchni otaczając cząstki brudu i umożliwiając ich zmycie. Środek BFA służy do usuwania zanieczyszczeń biologicznych oraz jako profilaktyczne zabezpieczenie przed rozwojem kolonii glonów.


Aby usunąć powłoki farb, można je chemicznie zmiękczyć preparatem AGE i spłukać wodą pod ciśnieniem. Ciemne zabrudzenia z lica cegły i piaskowca można usunąć chemicznie stosując pastę Clean FP z fluorkiem amonowymi. Kwaśnym preparatem Clean AC[basic] można rozpuścić i spłukać zabielenia spowodowane węglanem wapnia. Aby usunąć pozostałości preparatów chemicznych należy umyć wcześniej czyszczone podłoże na elewacji, gorącą wodą pod dobranym ciśnieniem z dodatkiem detergentu.


Obok chemicznych środków czyszczących stosowana jest metoda wirującego strumienia ścierniwa, czyszczącego stycznie do powierzchni urządzeniem Rotec i specjalnym ścierniwem rotec Glaspudermehl. Jest to bezpieczna i delikatna metoda usuwania z farb, rdzy, zanieczyszczeń budowlanych i biologicznych, z wielu podłoży także miękkich i zwietrzałych materiałów.

W budynkach zawilgoconych i obciążonych solami, często należy wykonać działania zmierzające do zwalczenia lub redukcji zawartości szkodliwych soli poprzez hydroizolacje i tynki renowacyjne lub kompresowe.

Z konserwatorskiego punktu widzenia, sprawdziła się metoda fizycznego odsalania poprzez nakładanie kompresów odsalających Entsalzungskompresse. Innowacyjną metodą jest czyszczenie bezemisyjne, preparatem Clean Galena wiążącym metale ciężkie lub metodą peel-off preparatami Arte Mundit, w postaci ściąganej wraz z zanieczyszczeniami błony lateksowej. „Tak intensywnie, jak to konieczne, tak delikatnie, jak to możliwe”, to zasada oczyszczania wnętrz i elewacji nowych a zwłaszcza zabytkowych podłoży.

Różne są rodzaje podłoży, typy i intensywność zabrudzeń, stąd szeroka gama środków i metod czyszczących. Zawsze zalecane jest wykonanie prób czyszczenia na powierzchniach wzorcowych, aby później na podstawie uzyskanych wyników dokonać właściwego wyboru.

Zakres i kolejność prac

Dezynfekcja ścian wewnętrznych

Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji - Renowacja budowli w systemach Remmers

Jeśli grzyby pleśniowe wewnątrz pokrywają powierzchnię > 0,5 m2, po wstępnym nałożeniu środka wiążącego zarodniki grzybów Remmers Sporenbinder, należy usunąć ze ścian farby, tapety i gips.

Zużycie: ok. 0,1 – 0,5 l Remmers Sporenbinder /m2

Do dezynfekcji użyć preparatu Remmers Sporenfrei*

Zużycie: ok. 0,2 l Remmers Sporenfrei /m2

Do dezynfekcji powierzchni do 0,5 m2 można użyć preparatu Remmers Schimmel Stop*

Zużycie: ok. 0,1 l Remmers Schimmel Stop /m2

Alternatywnie w przypadku występowania grzyba domowego zastosować preparat Adolit M flüssig*

Zużycie: ok. 50 g koncentratu Adolit M flüssig na m2

Dezynfekcja elewacji

Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji - Renowacja budowli w systemach Remmers

Usunąć rośliny i korzenie, zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć impregnatem Remmers BFA a następnie zmyć, ew czynność powtórzyć. Profilaktycznie nanieść preparat, pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać.

Zużycie: ok. 0,20 l Remmers BFA /m2

Alternatywnie zastosować intensywniej działający preparat Remmers Glonosan. Koncentrat lub rozcieńczony roztwór nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do zadziałania. Czas oddziaływania 24 godziny. Po aplikacji chronić przed deszczem, nie spłukiwać.

Zużycie: ok. 0,1 l Remmers Glonosan /m2

Umycie elewacji z pyłu

Aby usunąć lekkie zabrudzenia umyć elewacje gorącą wodą pod niskim ciśnieniem z dodatkiem ok. 1% środka powierzchniowo-czynnego Remmers Clean SL.

Zużycie: ok. 50 g Remmers Clean SL /m˛

Oczyszczenie ciemnych nawarstwień z elewacji

Ciemnobrunatne zabrudzenie z powierzchni piaskowca, cegieł, ceramiki usunąć pastą fluorkową Remmers Clean FP. Pastę nanieść pędzlem lub wałkiem na suchą powierzchnię i przetrzeć szczotką miejsca intensywnie zabrudzone. Po ok. 5 minutach dokładnie zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem.

Zużycie: dokładne zapotrzebowanie określić wykonując powierzchnię próbną, min. 0,1 kg Remmers Clean FP /m2

Usuwanie węglanu wapnia, resztek zapraw

Zeskrobać grube warstwy zapraw. Na uprzednio zmoczone podłoże wodą, nałożyć preparat Remmers Clean AC[basic] rozpuszczony w ciepłej wodzie, przetrzeć szczotką. Preparat zmyć dużą ilością wody.

Zużycie: ok. 0,05 – 0,1 kg Remmers Clean AC[basic] /m˛ przy stosowaniu w rozcieńczeniu 1:10 z wodą

W przypadku niewielkiego zabielenia powierzchni zastosować łagodniejszy, gotowy, płynny preparat Clean WR.

Zużycie: ok. 0,3 – 0,5 l Remmers Clean WR /m˛, zależnie od stopnia zanieczyszczenia na m2

Oczyszczanie metodą mechaniczną

Alternatywnie lub uzupełniająco np. w przypadku obciążenia podłoża solami zastosować czyszczenie ścierniwem stycznie do powierzchni, urządzeniem Remmers Rotec przy użyciu syntetycznych kuleczek rotec Glaspudermehl. W metodzie tej nie używa się piasku ani środków chemicznych, przez co możliwe jest usunięcie wszystkich zabrudzeń powierzchniowych, w tym farb, bez niszczenia spieku cegły.

Zużycie: Remmers rotec Glaspudermehl, od 40 do 100 kg/h

Odsolenie

Podłoże nasączyć wodą destylowaną, następnie nanieść kompres Remmers Entsalzungskompresse, w grubości warstwy ok. 2 cm osłonić folią. Po 2 – 3 tygodniach działania, stwardniały kompres usunąć (ew. czynność powtórzyć)

Zużycie: ok. 14 kg Entsalzungskompresse /m˛/cm grubości warstwy, zależnie od właściwości podłoża

Czyszczenie bezemisyjne

Nałożyć produkt Remmers Clean Galena w warstwie grubości ok. 4 mm, na uprzednio nasączone wodą destylowaną podłoże. Pozostawić do wyschnięcia. Pozostałości usunąć mechanicznie.

Zużycie: około 2 – 3 kg Clean Galena /m˛ na równych powierzchniach

Oczyszczanie metodą peel-off

Materiał wymieszać Remmers Arte Mundit Typ 1, 2, 3, 5 i Arte Mundit ECO (w przypadku Typu 2, 3, 5 z komponentem B) i nanieść kryjąco na podłoże ręcznie lub za pomocą natrysku airless. Powstałą błonę po upływie 24 godzin i całkowitym wyschnięciu usunąć z możliwie równomierną siłą. Oczyszczone powierzchnie oczyścić wilgotną gąbką.

Zużycie: ok. 1,0 kg Arte Mundit /m˛ na równej powierzchni, ok. 1,0 – 3,0 kg/m˛ na powierzchni o uwydatnionej strukturze

Składniki systemu czyszczenia wnętrz i elewacji budowli:


Sporenbinder (art. 2990) – Środek gruntujący i wiążący zarodniki grzybów pleśniowych, bezrozpuszczalnikowy
i niezawierający plastyfikatorów
Sporenfrei (art. 1060) – Nie zawierający chloru koncentrat substancji aktywnych do usuwania z powietrza i powierzchni wewnętrznych grzybów pleśniowych i bakterii
Schimmel-Stop (art. 0693) – Specjalny, aktywny środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń biologicznych
Adolit M flüssig (art. 2100) – Płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze
BFA (art. 0673) – Środek biobójczy / impregnat profilaktyczny do zwalczania mikroflory na elewacjach
Glonosan / Grünbelag Entferner (art. 0676) – Skoncentrowany preparat do usuwania, niepożądanych, zielonych nawarstwień wytworzonych przez mikroflorę na elewacjach
AGE (art. 1368) – Środek do rozpuszczania graffiti i farb dyspersyjnych, lakierów syntetycznych, nitro i spirytusowych z podłoży mineralnych, cegły, drewna i metalu, wewnątrz i zewnątrz, nie dopuścić do wyschnięcia preparatu!
Clean SL (art. 0671) – Wysokowydajny koncentrat, roztwór tensydów do usuwania brudu, nawarstwień, pyłów, osadów z olejów i tłuszczów z posadzek i ścian, stosowany wewnątrz i na zewnątrz
Clean AC[basic] (art. 0672) – Kwaśny preparat czyszczący, wysokowydajny koncentrat w postaci proszku, do usuwania resztek zapraw, mleczka wapiennego i cementowego, kamienia wapiennego i kotłowego, stosowany wewnątrz i na zewnątrz, nie dopuścić do wyschnięcia preparatu!
Clean WR (art. 0675) – Nisko stężony, kwaśny preparat w płynie, gotowy do stosowania, czyszczący zabielenia pochodzenia wapiennego i cementowego, wewnątrz i na zewnątrz
Clean FP (art. 0666) – Pasta czyszcząca z fluorkiem amonowym do usuwania ciemnych, miejskich zabrudzeń z elewacji ceglanych i kamiennych, nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na elewacji!
Rotec (art. 5235) – Urządzenie do czyszczenia wielu powierzchni cegły, kamienia, metalu i drewna, metodą wirującego strumienia ścierniwa, stycznie do powierzchni, na sucho lub w osłonie mgły wodnej rotec Glaspudermehl (art. 5280, 5278) – Syntetyczny granulat, ścierniwo stosowane do oczyszczania urządzeniem typu Rotec
Entsalzungskompresse (art. 1070) – Kompres odsalający, do zmniejszania zawartości soli w materiałach mineralnych, kombinacja aktywnych składników mineralnych i celulozy, aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
Clean Galena (art. 0661) – Bezemisyjny środek do oczyszczania powierzchni kamienia naturalnego i podłoży mineralnych z zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, wewnątrz i na zewnątrz
Arte Mundit Typ I (art. 222020) – 1 komponentowa, błonotwórcza pasta do bezwodnego usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń, łagodnie działający czysty lateks usuwający delikatne zabrudzenia wewnętrzne metodą peel-off, stosowany głównie wewnątrz
Arte Mundit Typ II (art. 222023) – 2 komponentowa, błonotwórcza pasta do bezwodnego usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń zwłaszcza z marmuru, czyszczący fizycznie metodą peel-off i chemicznie poprzez zawartość EDTA, stosowany głównie wewnątrz
Arte Mundit Typ III (art. 222025) – 2 komponentowa, błonotwórcza pasta do bezwodnego usuwania pyłów, sadzy i innych ogólnych zanieczyszczeń, czyszczący fizycznie metodą peel-off i chemicznie poprzez zwiększoną zawartość EDTA, stosowany głównie wewnątrz
Arte Mundit Typ V (art. 222028) – 2 komponentowa, błonotwórcza pasta do bezwodnego usuwania pyłów, sadzy i innych ogólnych zanieczyszczeń, czyszczący fizycznie metodą peel-off i chemicznie poprzez znacznie zwiększoną zawartość EDTA, specjalnie do usuwania śladów popożarowych, stosowany głównie wewnątrz
Arte Mundit ECO (art. 222030) – Nowej generacji, 1 komponentowa, błonotwórcza pasta do usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń bez użycia wody, nie zawiera EDTA i środków powierzchniowo czynnych, stosowany wewnątrz i na zewnątrz.

Wszystkie informacje techniczne oraz wyceny systemów dostępne są u naszych doradców https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/

Wszystkie informacja zostały pobrane z strony producenta firmy Remmers https://www.remmers-architektura.pl/pages/74/0/1/89/0/?sub=1

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług