Wełna gruntowa do izolacji ścian fundamentowych i podłóg na gruncie PAROC GRS20

PAROC GRS 20

Spis treści

Wełna gruntowa do izolacji ścian fundamentowych i podłóg na gruncie PAROC GRS 20.

PAROC GRS 20 to niepalna płyta z wełny kamiennej przeznaczona głównie do izolacji cieplnej ścian fundamentowych oraz podłóg na gruncie. Zapobiega podsiąkaniu kapilarnemu wody w strefie ścian fundamentowych. W miejscach z wysokim występowaniem zwierciadła wód gruntowych stosowana jest razem z membranami hydro izolacyjnymi.

PAROC GRS 20 to sztywna, ogniochronna płyta z wełny kamiennej o wysokich właściwościach izolacyjności cieplnej.

Dane techniczne:

  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, D 0,035 W/mK
  • Klasa reakcji na ogień A1
  • Wytrzymałość na naprężenia ściskające przy 10% deformacji, CS(10) ≥ 20 kPa
  • Wytrzymałość na obciążenia punktowe, PL(5) ≥ 150 N
  • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, WS ≤1 kg/m²
  • Długotrwała nasiąkliwość wodą, WL(P) ≤3 kg/m²
  • Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 μ = 1
  • Klasa tolerancji grubości T5

Wodoodporne płyty gruntowe mogą być stosowane jako izolacja cieplna i izolacja zabezpieczająca przed podsiąkaniem wody zarówno w zewnętrznej warstwie fundamentu jak i pod fundamentem. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 20 kPa, co oznacza, że płyta może wytrzymać 2000kg/m2 ciężaru. Aby izolacja była efektywna jedna strona płyty powinna stykać się z ciepłą konstrukcją np. podłogi a druga z podłożem gruntowym.

Fundament to najniższa i najbardziej istotna warstwa nośna całej konstrukcji budynku. Jest również częścią budynku, którą najtrudniej zmieniać po zakończeniu budowy, dlatego tak istotne jest dobre zaprojektowanie i zaizolowanie fundamentów na samym początku procesu budowlanego.

Głównym problemem przy projektowaniu fundamentów jest wysadzanie gruntu spowodowane mrozem. Wysadzina od mrozu powoduje pękanie fundamentów i uszkodzenia w całej konstrukcji budynku. Prawidłowa izolacja może jednak zapobiec wysadzaniu gruntu przez mróz i innym problemom. Wełna mineralna nie tylko zapobiega uszkodzeniom w wyniku działania mrozu, ale jako materiał termoizolacyjny obniża koszty ogrzewania i podnosi komfort pomieszczeń pod poziomem gruntu.


Firma PAROC oferuje idealne rozwiązania izolacyjne dla ścian piwnic i fundamentów. Poniższy rozdział z tej strony zawiera najczęściej występujące rozwiązania ścian piwnic i fundamentów budynków. Wybierz rozwiązania dla budynków nowych lub renowacje, aby znaleźć właściwe produkt PAROC.
Do zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych doskonale nadaje się wełny mineralnej PAROC jako optymalne rozwiązanie zarówno dla izolacji termicznej, jak i drenażu. Otwarta struktura naszej wełny mineralnej (dyfuzja) pozwala na wysychanie budynku i odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Należy skorzystać z tego rozwiązania zarówno dla nowych jak i modernizowanych budynków.

Wełna Paroc GRS 20
Wełna Paroc GRS 20


• Konstrukcja nośna: ściana murowana lub betonowa
• Izolacja termiczna: PAROC GRS 20
• Warstwa żwiru, minimum 200 mm w celu zapewnienia dobrego drenażu

Wytyczne wykonawcze dla ścian fundamentowych


Dodatkowa izolacja ścian piwnic
Wykopać ziemię na całym obwodzie ściany (małą koparką lub zlecając to firmie specjalistycznej). Upewnić się, że ściana jest czysta i równa. Naprawić wszelkie uszkodzenia.


Nałożyć warstwę zaprawy cementowej na narożniku łączącym płytę fundamentowa i ścianę piwnicy. Sprawdzić, czy powierzchnia jest sucha i rozłożyć dwie warstwy membrany lub montowanej na zimno papy bitumicznej na wysokość około 500 mm, aż do połowy głębokości stopy fundamentowej.


Zainstalować PAROC GRS 20, zaczynając od dołu (o grubości minimum 80 mm). Umieścić płytę termoizolacyjną na stopie. Wyeliminować wszelkie mostki termiczne poprzez ułożenie szczelnie płyt krawędziami do siebie. Zabezpieczyć płyty łącznikami mechanicznymi – co najmniej dwoma na każdą płytę.


Zakończyć izolację 100 mm poniżej przewidywanej powierzchni gruntu. Na górze izolacji nałożyć warstwę zaprawy cementowej ze spadkiem na zewnątrz budynku.
Ułożyć nową rurę drenażową w żwirze 250 mm poniżej dolnej części stopy i otoczyć ją włókniną, aby zapobiec przyszłemu zamuleniu.
Zasypać wykop. Upewnić się, że ziemia położona jest pod skosem na zewnątrz budynku, a pochyłość wynosi co najmniej 1:20. Kwiaty, rośliny i krzewy należy zasadzić co najmniej jeden metr od ściany.


Grunt: Fundamenty- renowacja

paroc GRS 20
Paroc GRS 20 fundament renowacja


Przy remontowaniu ścian zewnętrznych w celu zapewnienia dodatkowej efektywności energetycznej, konieczne jest również zaizolowanie fundamentów. Ta dodatkowa warstwa izolacyjna zmniejsza ciąg powietrza w obszarze połączeń podłogi i ścian, a wymiary powierzchni między ścianą a fundamentem pozostają takie same jak były wcześniej. Poprawia ona również wygląd i funkcjonalność starego fundamentu.

Stropy Fundamentowe – Podłoga na gruncie


Hydrofobizowana wełna mineralna PAROC jest idealnym materiałem przeznaczonym do izolacji termicznej stropów fundamentowych. Dla obciążeń do 20 kPa (co jest równoważne obciążeniu o wadze 2000 kg), należy stosować gruntową płytę izolacyjną PAROC GRS 20.

Paroc GRS 20
Wełna Paroc GRS 20


• Okładziny podłogowe
• Deska podłogowa
• Izolacja akustyczna: PAROC SSB 1
• Paraizolacja: folia z tworzywa sztucznego
• Konstrukcja nośna: Betonowy strop fundamentowy
• Izolacja termiczna: PAROC GRS 20
• Warstwa drenażowa: żwir

Konstrukcja Domu Pasywnego

Wełna Paroc GRS 20
dom pasywny


• Okładziny podłogowe
• Izolacja akustyczna: PAROC SSB 1
• Paraizolacja ułożona co najmniej 500mm pod strop fundamentowy
• Betonowy strop fundamentowy
• PAROC GRS 20 (d2 = obszar krawędzi; d3 = obszar centralny)
• Żwir


Paroc dokładny opis izolacji ścian fundamentowych oraz podłogi na gruncie: https://www.paroc.pl/related-documents?product=4ECFDE5D6F854516A1C21067FF5BE480&related=B57C07AEF6FE4069B6953155A2777739

O dostępność pytaj naszych doradców: https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług