Mała „rewolucja” –pustaki ceramiczne Porotherm 25 3×1/3 Dryfix i tradycyjne

Porotherm 25 3x1/3

Spis treści

Mała „rewolucja” – pustaki ceramiczne Porotherm 25 3×1/3 Dryfix i tradycyjne

Decydując się na budowę domu poszukujemy materiałów sprawdzonych oraz najwyższej jakości, które sprawią, że nasze wymarzone „cztery kąty” będą dla nas  bezpiecznie zdrowe przez lata. Ważna jest także estetyka budynku, szybki i bezproblemowy proces budowy oraz korzystanie z rozwiązań, które pozwolą nam zaoszczędzić.

Z pomocą inwestorom przychodzi Wienerberger z kompleksowym systemem Porotherm, uzupełnionym od niedawna o pustaki ceramiczne Porotherm 25 3×1/3 stosowane zarówno w systemie Dryfix, Profi, tradycyjnym PTH 25P+W, oraz E3 500.

Mała „rewolucja” –pustaki ceramiczne Porotherm 25 3x1/3 Dryfix i tradycyjne
Porotherm 25 3×1/3 w narożniku

To pozornie drobna zmiana, która wprowadza małą „rewolucję” w budowlanym świecie. Inwestorom szczególnie zależy na tym, by proces budowy przebiegł maksymalnie szybko i bezproblemowo. W odpowiedzi na te potrzeby Wienerberger rozszerzył ofertę ceramicznych rozwiązań ściennych o kolejną innowację –z pozoru małą, ale mającą duże znaczenie dla poprawności i jakości pracy wykonawców, a także estetyki i parametrów technicznych powstających obiektów. Kompleksowy i rewolucyjny – Porotherm 25 3×1/3 Dryfix to produkt, który powstał we współpracy ze specjalistami i architektami, aby zapewnić inwestorom najwyższą jakość i pewność rozwiązań.

Pustak cechuje się specjalnie zmodyfikowanym układem drążeń, dzięki któremu w prosty i łatwy sposób można dociąć elementy wykończeniowe do narożników oraz  otworów okiennych i drzwiowych, a wystarczy do tego zwykły młotek murarski. Uzyskane w ten sposób 3 elementy stanowią systemowe uzupełnienie budowy ścian z pustaków Porotherm, przede wszystkim pozwalając uzyskać równą i gładką powierzchnię otworów w ścianie i ułatwiając montaż okien, drzwi i parapetów. Znacznie przyśpiesza to pracę, poprawia estetykę budowy a co najbardziej istotne,  pozwala na dokładne i prawidłowe osadzenie oraz ocieplenie okna czy drzwi.

Właściwe wykonanie otworów w ścianie ma niebagatelne znaczenie dla parametrów ściany, muszą być one wykonane precyzyjnie a miejsce styku stolarki i ściany – dokładnie przemyślane, by nie tworzyły się mostki termiczne, przez które może potem uciekać ciepło z domu. Produkt w wersji 3×1/3 jest dostępny również w wersji, Profi, P+W oraz dla produktu Porotherm25E3500, co daje możliwości jego zastosowania w ścianie o grubości 25 cm w każdej z dostępnych technologii Porotherm.

Oryginalna ceramika Porotherm od Wienerberger Ceramika budowlana jest naturalnym materiałem stosowanym od setek lat, a zbudowane z ceramicznych pustaków ściany cechują się trwałością, wytrzymałością na ściskanie oraz doskonałą izolacyjnością cieplną.

Porotherm to marka ceramicznych pustaków ściennych szczególnie ceniona za jakość, a także systemowość rozwiązań. Budując dom z pustaków Porotherm korzystamy z komplementarnego systemu, który gwarantuje idealne dopasowanie elementów i produktów niezbędnych do wykonania elementu bądź całości budynku.

Wśród zalet stawiania ścian z wykorzystaniem produktów marki należy także wymienić innowacyjną technologię murowania na sucho, na cienkowarstwową zaprawę Porotherm Dryfix, której zastosowanie wpływa na szybkość i czystość budowy. Jest to także idealna propozycja dla inwestorów chcących wybudować dom zmyślą o przyszłości, w standardzie niemal zero energetycznym – im mniej mokrej zaprawy w murze, tym ściana jest bardziej sucha, a więc cieplejsza.

Stawiając na oferowane przez Porotherm rozwiązania mamy gwarancję zarówno najwyższych parametrów budynku, jak i szybszego czasu pracy wykonywanej przez ekipę budowlaną, co jest szczególnie istotne w wieloetapowym procesie inwestycyjnym, jakim jest budowa wymarzonego domu. Systemowy, czyli prosty i pewny Porotherm 25 3×1/3 Dryfix wzbogaca kompleksową już ofertę firmy Wienerberger. Rozwiązania systemowe Porotherm, na które składają się pustaki, specjalistyczne zaprawy, narzędzia i produkty uzupełniające, pozwalają na kompleksowe wykonanie ścian. Sprawiają także, że budowa staje się znacznie mniej skomplikowana, a każdy element doskonale do siebie pasuje. Porotherm to rozwiązanie dla inwestorów, którzy cenią naturalne materiały i sprawdzone produkty.

Mała „rewolucja” –pustaki ceramiczne Porotherm 25 3x1/3 Dryfix i tradycyjne
Porotherm 25 3×1/3 Dryfix

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/ oraz na naszym fanpage https://www.facebook.com/sunbudpsb

Materiały prasowe, Warszawa, 6.07.2020 oraz pobrane z strony https://www.wienerberger.pl/

Mała „rewolucja” –pustaki ceramiczne Porotherm 25 3x1/3 Dryfix i tradycyjne
Porotherm 25 3×1/3 w oknie
Mała „rewolucja” –pustaki ceramiczne Porotherm 25 3x1/3 Dryfix i tradycyjne
Porotherm 25 3×1/3 P+W

Rozwiązania ścienne8Podstawowe wymagania stawiane budynkom Wymagania stawiane budynkom zgodnie z prawem budowlanym obowiązującym w Polsce reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.”Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, która mówi:Art. 5. I. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:a) bezpieczeństwa konstrukcji,b) bezpieczeństwa pożarowego,c) bezpieczeństwa użytkowania,d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,e) ochrony przed hałasem i drganiami,f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,w szczególności w zakresie:a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;c) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;5. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;6. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;7. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;8. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;9. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;10. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.Szczegółowe wymagania w kwestii punktu 1 art. 5 Ustawy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, opisujące szczegółowo każde z poszczególnych wymagań podstawowych. W niniejszym opracowaniu szczegółowo opisano każde z wymagań podstawowych wraz z odpowiadającymi im parametrami produktów i przegród w systemie Porotherm.Wymagania prawa budowlanego

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług