POROTHERM SONO 18 – AKUSTYKA W BUDOWNICTWIE

BLOCZEK SONO18

Spis treści

Porotherm Sono 18 – troska o lepsze jutro

-> akustyczy bloczek betonowy z kruszywem recyklingowym z rozbiórki ścian ceramicznych
-> 30% kruszywa recyklingowego z rozbiórki konstrukcji ceramicznych
-> innowacyjne połączenie dwóch technologii – ceramicznej i betonowej z wykorzystaniem surowców z recyklingu, dla budownictwa zrównoważonego
*nie jest to gruz ani pył, który pochodzi z zakładów Wienerberger
JEST TO KRUSZYWO, KTÓRE POCHODZI Z REALNIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW, KTÓRE DOKONAŁY SWOJEGO ŻYWOTA I MUSIAŁY ZOSTAĆ ZBURZONE.

Jak to się dzieje w praktyce?

Porotherm Sono18,  jest to betonowo ceramiczny bloczek o grubości 18cm, kompatybilny z pozostałymi produktami Porotherm,
co pozwala na dopasowanie ze ścianami ceramicznymi bez konieczności docinania bloczków z wysokości.
Jest to bloczek do ścian wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 

Porotherm Sono18, murowany jest na zaprawę tradycyjną, układaną w spoinach poziomych z połączeniem na „pióro-wpust”,
eliminuje konieczność stosowania spoin pionowych. Pozwala to na znaczne przyspieszenie prac budowlanych.

Dzięki połączeniu materiału ceramicznego poddanemu recyklingowi oraz betonowego – bloczek Porotherm Sono jest doskonałym przykładem produktu dla budownictwa zrównoważonego.
•  Doskonała izolacja akustyczna: Porotherm Sono18 skutecznie redukuje hałas, co zapewnia wysoki komfort akustyczny wewnątrz budynków. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie cisza i spokój są priorytetowe, np. w mieszkaniach, biurach czy hotelach.
•  Wysoka wytrzymałość i trwałość: Wykonany z ceramiki materiał charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długowieczność ścian z niego wykonanych.
•  Łatwość montażu: Specjalna konstrukcja bloczków Porotherm Sono18 umożliwia szybki
i prosty montaż, co skraca czas realizacji projektów budowlanych.
•  Ekologiczność: Produkty Porotherm są wykonane z naturalnych surowców, co sprawia,
że są przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, proces ich produkcji jest zoptymalizowany
pod kątem minimalizacji emisji CO2.
•  Regulacja wilgotności: Ceramiczne materiały budowlane, takie jak Porotherm Sono18, mają zdolność do regulowania wilgotności w pomieszczeniach, co wpływa korzystnie
na mikroklimat wnętrz i zdrowie mieszkańców.
•  Odporność na ogień: Ceramika jest materiałem niepalnym, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynków zbudowanych z Porotherm Sono18.

proces produkcji porotherm sono

Budownictwo zrównoważone

Budownictwo zrównoważone, to podejście do projektowania, budowy i eksploatacji budynków, które uwzględnia zarówno aspekty ekologiczne, ekonomiczne, jak i społeczne. Celem jest minimalizacja negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne i maksymalizacja korzyści
dla społeczeństwa i gospodarki.

Cyrkularność w budownictwie

Cyrkularność w budownictwie zakłada zamknięty obieg materiałów i zasobów w procesie budowlanym. Oznacza to tworzenie budynków w taki sposób, aby materiały mogły być ponownie używane, recyklingowane lub kompostowane po zakończeniu ich użytkowania. Kluczowymi aspektami cyrkularności są minimalizacja odpadów, maksymalizacja trwałości
i ponownego wykorzystania materiałów, a także zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.
Cyrkularność promuje również efektywność energetyczną, ograniczenie emisji CO2 i inne praktyki zrównoważone, co prowadzi do bardziej ekologicznych i i ekonomicznie opłacalnych budynków.

Wymagania akustyczne w budownictwie

  Wymagania akustyczne w budownictwie są regulowane przez przepisy budowlane, które określają minimalne wartości izolacyjności akustycznej dla różnych typów pomieszczeń i konstrukcji. Celem jest zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych, które sprzyjają komfortowi i zdrowiu użytkowników budynków.
  W polskim budownictwie wymagania akustyczne określone są głównie przez normę PN-B-02151-3:2015-10
„Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych i elementów budowlanych”.
Norma ta ustala minimalne poziomy izolacyjności akustycznej dla różnych typów budynków oraz pomieszczeń, takich jak mieszkania, biura, szkoły czy szpitale.
Dla budynków mieszkalnych wymagania obejmują m.in. izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych, co ma na celu ochronę mieszkańców przed hałasem zewnętrznym oraz od sąsiadów. Dodatkowo, przepisy budowlane wymagają, aby poziom hałasu w pomieszczeniach nie przekraczał określonych wartości, co jest istotne dla zapewnienia komfortu akustycznego użytkowników budynków.

Hałas, a jakość życia

 Hałas to każdy uciążliwy i niepożądany dźwięk występujący w danym miejscu, czasie
i okolicznościach. Definicja ta opiera się na subiektywnym odczuwaniu hałasu.
Hałas to dźwięk szkodliwy dla szeroko pojętego zdrowia. Hałas ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Długotrwałe narażenie na wysoki poziom hałasu może prowadzić
do poważnych problemów zdrowotnych.
Skutki hałasu:
•Stres i zaburzenia snu: Hałas może powodować trudności w zasypianiu i zakłócać cykl snu, prowadząc do chronicznego zmęczenia
•Problemy ze słuchem: Ekspozycja na głośne dźwięki przez dłuższy czas może prowadzić
do trwałego uszkodzenia słuchu, w tym szumu w uszach i utraty słuchu.
•Choroby sercowo-naczyniowe: Badania wykazały, że hałas może przyczyniać
się do podwyższenia ciśnienia krwi, zwiększenia ryzyka chorób serca i udaru mózgu.
•Problemy psychiczne: Hałas może wpływać na zdrowie psychiczne, prowadząc
do zwiększenia poziomu lęku, depresji i drażliwości.

Źródła hałasu w budownictwie mieszkalnym

1. Sprzęt AGD i RTV: Urządzenia domowe mogą generować hałas, który jest odczuwalny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz mieszkania. Hałas ten może być szczególnie uciążliwy w budynkach wielorodzinnych, gdzie dźwięki przenikają przez ściany i stropy.
2. Aktywność sąsiadów: Codzienne czynności sąsiadów, takie jak chodzenie, przesuwanie mebli, zabawy dzieci, głośne rozmowy czy słuchanie muzyki, mogą generować hałas,
który przenika przez przegrody między mieszkaniami.
3. Prace remontowe: Częste remonty i naprawy, generują intensywny hałas, który może zakłócać spokój mieszkańców. Prace te są nieuniknione
w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza starszych, wymagających regularnych renowacji.
4. Instalacje i systemy budynkowe: Systemy wentylacyjne, ogrzewania, rurociągi wodne i kanalizacyjne, windy oraz generatory mogą emitować hałas w trakcie swojej pracy. Niewłaściwie zamontowane lub źle utrzymane instalacje mogą powodować dodatkowy hałas, który rozchodzi się po całym budynku, wpływając na komfort akustyczny mieszkańców.

WIENERBERGER – KOMPLEKSOWA OSBŁUGA INWESTYCJI

 „Jesteśmy częścią Wienerberger AG – wiodącego międzynarodowego dostawcy materiałów budowlanych i rozwiązań infrastrukturalnych. Od energooszczędnych domów, przez bezpieczne systemy kanalizacyjne i estetykę publicznych przestrzeni – nasza wiedza
i doświadczenie są widoczne we wszystkich obszarach życia.”

Troszczymy się o lepsze jutro – jest to nowa koncepcja firmy Wienerberger. Firma stawia sobie cel budowania lepszego świata dla przyszłych pokoleń, poprzez dostarczanie innowacyjności i zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa, renowacji i projektów infrastrukturalnych. Wprowadzenie nowej koncepcji podkreśla zaangażowanie firmy Wienerberger w budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości. Poprzez wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie bioróżnorodności i dekarbonizację, firma nie tylko dba o środowisko, ale także tworzy fundamenty dla przyszłych pokoleń, które będą mogły cieszyć się zdrowszą i bardziej zrównoważoną planetą.

GRUPA PSB SUNBUD PROFI PABIANICE

Zapraszamy do Naszego sklepu!
Jesteś zainteresowany i chcesz poznać szczegóły? – skontaktuj się z naszym działem handlowym!
42 215 18 21 ☎
Obserwuj nas na FB oraz IG, aby być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje!
Żródła:
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/bloczek-akustyczny-porotherm-sono.html
https://www.itb.pl/

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług